Schenking

Tijdens de kerstdagen van 2014 zijn er kerstkaarten gestuurd aan onze clienten met de mededeling:
TDK liftplan schenkt aan een goed doel in plaats van een kerstgeschenk.

Wij hebben gekozen voor Dennis van der Zeijden Stichting.

De stichting stelt zich ten doel om mensen met een fysieke beperking te motiveren en te stimuleren om actiever te bewegen.
We organiseren sportieve evenementen en clinics waarbij iedereen met een amputatie kan deelnemen om kennis te maken met de sport en te ervaren dat er veel mogelijk is op sportief gebied. Verder ondersteunt stichting DennisvanderZeijden.nl diverse sportactiviteiten en geeft meerdere keren per jaar voorlichting bij bedrijven en instanties.

Daarnaast ondersteunt de stichting individuen bij het realiseren van persoonlijke concrete sportieve ambities en/of het verbeteren hiervan.