Projectbegeleiding

Wanneer er moderniseringen aan uw liftinstallatie moeten plaatsvinden, kunnen wij deze projecten voor u begeleiden.  
De meerwaarde van de begeleiding door TDK liftplan is dat de keuze van de gebruikte materialen voldoen aan het afgesproken beleid van uw organisatie en aan de juiste wet- en regelgeving.  
Net als u vinden wij dat de overlast naar uw bewoners tot een minimum beperkt dient te worden. Daarom zorgen wij ervoor dat bij eventuele renovaties, de werkzaamheden zoveel mogelijk worden gebundeld. Uw beleid ten aanzien van de uitvoering staat hierin volledig centraal.

Hieronder ziet u de diensten waarmee wij uw organisatie van dienst kunnen zijn tijdens een project:
 
Het verrichten van een inspectie aan een liftinstallatie ter bepaling van de aard van de werkzaamheden;
Het opstellen van een meerjarenplan;
Het maken van een projectmatige omschrijving;
Het verzorgen van de aanbesteding;
Het maken van een gunningadvies inclusief benchmark;
Het, voorafgaande aan de uitvoering, houden van een projectbespreking;
Uitvoeringsbegeleiding;
Het houden van een voortgangsbezoek tijdens de uitvoering;
Het verzorgen van tijdelijke liftvoorzieningen tijdens de renovatie;
Oplevering namens de klant.