Gedragscode

Met deze gedragscode wil TDK liftplan B.V. haar waarden en normen vastleggen die tezamen een leidraad vormen in het gedrag
van eenieder die bij TDK liftplan B.V. werkzaam is, of namens TDK liftplan B.V. werkzaamheden verricht.
Onafhankelijkheid, Integriteit en Samenwerking zijn de drie kernwaarden in deze gedragscode.
Zij vormen als één geheel de basis voor de gedragsregels.
Alle gedragsregels zijn op deze kernwaarden terug te voeren en zijn herkenbaar, helder en uitvoerbaar.
Ze bieden een houvast bij het maken van afwegingen in ons handelen, zowel intern als naar onze opdrachtgevers.
Het maakt bovendien helder wat we van elkaar verwachten, wat opdrachtgevers van ons kunnen verwachten en waar we elkaar op moeten aanspreken.

Van iedere medewerker, in alle lagen van TDK liftplan B.V. wordt verwacht dat hij of zij de code naleeft. Het is een zaak van ons allemaal. Waar in de gedragscode de TDK liftplan B.V. adviseur wordt genoemd, is dit te lezen als de adviseur en TDK liftplan B.V. als één geheel.

de Directie, mei 2008