Privacy

Persoonlijke gegevens, door bezoekers van deze website aan TDK liftplan verstrekt, zullen door TDK liftplan vertrouwelijk worden behandeld en zoveel mogelijk beschermd.

Deze persoonlijke gegevens worden derhalve niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Bezoekers van internetpagina’s bieden de webbeheerder de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het ‘IP-nummer’ waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem, de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht.
Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd.
Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste ‘cookies’ (kleine tekstbestanden waarmee internetpagina’s bij een – volgend – bezoek automatisch kunnen worden aangepast aan de voorkeuren van de bezoeker of waarmee de werking van een website kan worden verbeterd) zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken.
TDK liftplan beoogt hiermee geen gegevens te verzamelen.

TDK liftplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers. gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden:
Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiƫren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TDK liftplan.
Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

TDK liftplan is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Aansprakelijkheid:

Alhoewel TDK liftplan bij de vervaardiging en samenstelling van deze website en de inhoud daarvan de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht heeft genomen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door hierin voorkomende onjuistheden.